Back

 

 

Dames Quarter exterior surface of body sherd from Nassawango, site 18WO23/6K.

Nassawango, 18WO23